loading...
Zamknij wpis

O instytucie

Maryjo, Królowo Polski i Polonii, Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata. Weź pod swój matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen

 

Dokładnie 25 lat temu, w odpowiedzi na aktualne potrzeby duchowe Polaków udających się na emigrację, 3 maja 1984 r. na mocy pozwolenia Prymasa Polski kard. Józefa Glempa powstał Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Jego pierwotnym celem było specjalistyczne przygotowywanie osób pragnących pracować w duszpasterstwie polonijnym i przyczynianie się do ożywienia apostolskiego powołania Kościoła w Polsce wobec emigracji przez stworzenie szerokiego ruchu apostolatu emigracyjnego. 
W tym jubileuszowym roku, otwartym przez bp. Stanisława Budzika - sekretarza generalnego KEP, Instytut zmienia swój profil działalności z naukowego na praktyczno-informacyjny. W związku z nową falą migracji młodych Polaków w Europie IDE chce przede wszystkim ułatwić naszym rodakom dostęp do duszpasterstwa polonijnego. Do naszych priorytetowych zadań należy dziś m.in. zbieranie, aktualizowanie i udostępnianie bazy danych o duszpasterstwie polonijnym, zwłaszcza dotyczących kościołów i terminów, w których sprawowana jest Msza św. w języku polskim. Aktualna baza - ok. 1100 kościołów i kaplic na naszym kontynencie, gdzie sprawowana jest Eucharystia w języku polskim, to konkretna pomoc i wyjście naprzeciw młodzieży polskiej, która szuka kontaktu i wspólnej modlitwy w swoim języku na obczyźnie. Poza tym informujemy na różne sposoby (internet, lotniska, biura podróży) osoby wyjeżdżające za granicę o polskich kapłanach posługujących na całym świecie. Współpracujemy z instytucjami kościelnymi (rektoraty Polskich Misji Katolickich) i państwowymi (ambasady, konsulaty polskie, placówki kulturalne) w środowiskach pobytu polskich emigrantów, a także na terenie kraju. Udostępniamy materiały o charakterze modlitewno-animacyjnym. Nasz Instytut organizuje również sympozja dla księży i sióstr zakonnych wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej za granicę. Najbliższe takie sympozjum: „Otoczmy troską życie polskich emigrantów” odbędzie się w dniach 13-15 października br., w piątą rocznicę opublikowania instrukcji „Erga migrantes caritas Christi”. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową: www.tchr.org/ide, na której można znaleźć m.in.: aktualne informacje o Mszach św. w języku polskim na terenie Europy, linki do Polskich Misji Katolickich, teksty modlitw i pomocy duszpasterskich dla środowisk emigracyjnych, katechezę polonijną, konspekty lekcji religii o tematyce patriotyczno-religijnej, kronikę wydarzeń z życia religijnego Polonii oraz skrzynkę intencji, w której można złożyć swoją prośbę o modlitwę. 
Prymas Polski kard. Józef Glemp, duchowy opiekun Polonii, nadesłał pod adresem Instytutu następujące przesłanie: „Kieruję słowa uznania za nową ideę Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Cieszę się, że zjawisko nowych form migracji spotyka się z właściwym zainteresowaniem ze strony Duszpasterstwa Polonijnego, które szuka adekwatnych metod przybliżania naszym Rodakom Boga w nowych okolicznościach społeczno-politycznych. Liczne wychodźstwo polskie ma bowiem nie tylko zarabiać, ale także wnosić do nowych środowisk wartości duchowe i wiarę (…). Niech inicjatywy Księży Chrystusowców udzielają się innym Duszpasterzom kierującym Rodaków na drogę zbawienia”.

DZIAŁANIA INSTYTUTU prowadzone są przez ks. Wiesława Wójcika TChr - dyrektora IDE przy współpracy Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

NASZE BIURO mieści się w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie: 
ul. Radomska 25
42-221 Częstochowa
e-mail: czuwanie@chrystusowcy.pl
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

 

http://niedziela.pl/artykul/88484/nd/25-lecie-Instytutu-Duszpasterstwa