loading...
Zamknij wpis

Aktualności

Tekst Apelu Jasnogórskiego 2018

Jasnogórski Apel

19 października 2018

 

Kolejny raz, „pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”, Jasnogórska Pani, Królowo naszego Narodu!

 

        Stają przed Tobą Polacy, których łączy emigracyjny los. Przychodzą również Ci, którzy proszą za swymi bliskimi żyjącymi poza Polską. Wraz z nimi są Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz kapłani, bracia, klerycy i nowicjusze z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

       

        Naszemu czuwaniu towarzyszą słowa Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda: „Kochany rodaku! Pokrzep swe serce wspomnieniami z ojczystej ziemi i mocno stój przy wierze ojców. Z Bogiem zawsze ci będzie lżej i lepiej.
Gdy przystąpią do ciebie wilki w owczej skórze i kusić cię będą, byś opuścił szeregi Kościoła, nie dawaj posłuchu fałszywym prorokom i trwaj przy świętej wierze. Z dala od kraju pamiętaj
o Ojczyźnie
[…] służ jej całą duszą. Pamiętaj, że jesteś listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię - Naród Polski”.

 

        Trwamy przed Tobą Matko w szczególnym dla naszej Ojczyzny i dla każdego z nas czasie, jakim jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękując za dar wolności sięgamy
do dziedzictwa, które zostawili nam nasi wielcy Rodacy, kształtujący polską drogę do wolności.

 

        Wchodząc do Twojej Jasnogórskiej Kaplicy po prawej stronie zauważamy trzy tablice z wyrytymi na nich słowami  upamiętniającymi osoby i wydarzenia, które kształtowały historię Niepodległej.

„Uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką”.
Tymi słowami, tutaj na Jasnogórskim Szczycie Prymas Hlond
8 września 1946 roku oddał Twemu Niepokalanemu Sercu całą Polskę i wszystkich Polaków.

Dziesięć lat później, 26 sierpnia 1956 roku, Prymas Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego wołał: „Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim
pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi”.

Także tutaj, przed Twoim Tronem, Wielki Syn Ziemi Polskiej, Święty Jan Paweł II 4 czerwca 1979 roku powiedział:

„Dzisiaj obecny tu za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności, pragnę na tej Jasnej Górze mej ziemskiej Ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez Prymasa
i Episkopat Polski w różnych momentach”.

Tych trzech Wielkich naszych Rodaków łączyło przekonanie, że my Polacy, nasza Matko i Królowo, w każdym momencie naszej osobistej i narodowej historii u Ciebie szukając pomocy, czyniąc wszystko co mówi nam Twój Syn wybieramy właściwą drogą przez historię, tak w wymiarze osobistym jak i narodowym. W tym kontekście jakże wymownymi stają się słowa wypowiedziane przez Kardynała Prymasa Hlonda na łożu śmierci: „Zwycięstwo,
gdy będzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Dziewicy”. Warto je przypomnieć w 70. rocznicę jego śmierci.

 

Za przykładem naszych Ojców, Tobie nasza Matko i Królowo, zawierzamy wszystkich naszych Rodaków, żyjących poza granicami Ojczyzny, ich duszpasterzy oraz polskie rodziny doświadczające emigracyjnej rozłąki. Nie ustajemy w wołaniu
do Ciebie: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo Maryjo.  Miej w opiece naród cały, który żyje
dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”.


 • Biuro prasowe Jasnej Góry o Czuwaniu

  23 października 2018r. 450
 • Zaproszenie Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego

  01 października 2018r. 303
 • Przesłanie J. E. ks. Prymasa Wojciecha Polaka do uczestników Jasnogórskiej Nocy Czuwania

  19 września 2018r. 259
 • Przesłanie J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP do Pielgrzymów

  19 września 2018r. 311
 • Przesłanie J. E. Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Emigracji Polskiej

  12 września 2018r. 357
 • List z Kancelarii Prezydenta RP

  22 października 2018r. 246
 • Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Stefanka TChr

  O północy zostanie odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez duszpasterzy polonijnych pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Stefanka TChr

  04 września 2018r. 326
 • Ruszył serwis internetowy poświęcony wydarzeniu: Jasnogórska Noc Czuwania w intencji emigrantów

  Zadaniem serwisu jest dostarczanie najważniejszych informacji dot. nadchodzącego wydarzenia. Prosimy o przesyłanie linku do serwisu zainteresowanym osobom. 

  04 września 2018r. 200
 • Tegoroczny plakat czuwania

  Oddajemy w Wasze ręce tegoroczny plakat czuwania. Prosimy o przesyłanie plakatu do wszystkich zainteresowanych.

  04 września 2018r. 415 1