loading...
Zamknij wpis

Ks. Biskup Stanisław Stefanek pozdrawia Pielgrzymów

Najserdeczniej pozdrawiam Wspólnotę Pielgrzymią zgromadzoną na Jasnej Górze, na modlitwie nocnej, już 34. Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. 

Łomża, dnia 9 października 2019 r.

Drodzy Pielgrzymi, 

Uczestnicy Czuwania u Tronu naszej Matki, Pani Jasnogórskiej! 

Najserdeczniej pozdrawiam Wspólnotę Pielgrzymią zgromadzoną na Jasnej Górze, na modlitwie nocnej, już 34. Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Pozdrawiam moich Współbraci Chrystusowców, Organizatorów modlitwy, wszystkich, którzy we wspólnotach polonijnych troszczą się o głoszenie Ewangelii: Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, Alumnów Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, Członków i Miłośników Ruchu Apostolatu Migracyjnego, a przede wszystkim Rodacy z najdalszych zakątków świata.

Tegoroczne spotkanie ma być odniesieniem się do ogólnego programu duszpasterskiego „Z mocą Bożego Ducha, strzeżemy wspólnego dziedzictwa.” Chcemy w ten sposób podziękować za św. Jana Pawła II, którego pierwszej pielgrzymki czterdziestolecie obchodzimy w tym roku. Chcemy w duchu jedności odnieść się do najbardziej współczesnych naszych zadań. Kończąc swoją pierwszą św. Jan Paweł II 10 czerwca 1999 roku, na Błoniach Krakowskich,
w swoim niezwykle proroczym słowie wołał do nas wszystkich: „Musicie być mocni, Drodzy Bracia i Siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog zbawienia.” Potrzeba tego dialogu po czterdziestu latach jeszcze głośniej woła o odwagę wyznawców Chrystusa, ponieważ świat współczesny w wielu środowiskach jak ślepiec pędzi do przepaści uruchamiając programy niszczące wszystko, co jest dorobkiem ducha ludzkiego i co jest światłem w prowadzeniu odpowiedzialnych zadań na wyznaczonych przez Opatrzność polach. Jest to apel o dialog misyjny skierowany do wszystkich i przypomniany przez Piotra naszych czasów, Papieża Franciszka.

Wspólnoty Polonijne mają w naturalny sposób szerszy dostęp do różnych środowisk,
a przy tym także żywy kontakt z Ojczyzną, z rodzinami i to stwarza dla Polaków na całym świecie szczególną okazję dania świadectwa Bożej prawdzie.

Dlatego modlitwa jasnogórska jest doskonałym znakiem tej gorliwości, którą możemy widzieć w sercach wielu naszych rodzin na szlakach polonijnych i która staje się bardzo poważnym dorobkiem duchowym Polaków, Polonii wobec współczesnego świata. 

Modlę się w duchowej łączności o to, ażeby moc Ducha Świętego, który pomaga nam strzec wspólnego dziedzictwa - dorobku duchowego ponad tysięcznej historii chrześcijaństwa Polski - aby moc Ducha Świętego towarzyszyła każdemu, tak w jego prywatnych, bardzo cichych i głęboko ukrytych modlitwach, jak i w świadectwie, które daje w spotkaniach
z najbliższymi ze swojego środowiska zamieszkania.

 

Pozdrawiając wszystkich proszę Wszechmocnego Boga o szczególne błogosławieństwo dla Wspólnoty zgromadzonej przed Tronem Pani naszej Jasnogórskiej.


                                                                                                          Biskup Łomżyński senior

----------------------------------------------------------

Przewielebny
Ksiądz Wiesław WÓJCIK 
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego 
ul. Panny Marii 4
60 – 962 POZNAŃ