loading...
Zamknij wpis

Przesłanie J. E. ks. Prymasa Wojciecha Polaka do uczestników Jasnogórskiej Nocy Czuwania

Z radością przyjąłem wiadomość o kolejnej, 34. Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Z całego serca dziękuję, że każdego roku podejmujecie się dzieła tego wyjątkowego spotkania i wspólnej modlitwy

 

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

 

Prymas Polski


Gniezno, 30 września 2019 r.

 

Czcigodny Księże Dyrektorze, Uczestnicy Jasnogórskiej Nocy Czuwania!

 

Z radością przyjąłem wiadomość o kolejnej, 34. Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Z całego serca dziękuję, że każdego roku podejmujecie się dzieła tego wyjątkowego spotkania i wspólnej modlitwy.

Tegoroczną pielgrzymkę przeżywacie pod hasłem: Z mocg Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa. Nawiązujecie nim do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, której 40. rocznicę w tym roku przeżywamy. Jan Paweł II rozważając kiedyś w swoich katechezach prawdę o Duchu Świętym, który będzie nam przypominał wszystko to, co sam Jezus nam ukazał, mówił, że przypominanie jest funkcją pamięci. Przypominając, powraca się do tego, co było, co zostało powiedziane czy dokonane, odnawiając w świadomości rzeczy przeszłe, sprawia się, że one niejako odżywają. Tłumacząc wówczas jaka w tym procesie jest rola Ducha Świętego, Jan Paweł II wskazywał, że On nie tylko pozwala zachować pamięć o tym, co było, ale wciąż na nowo, z nową mocą i nową świeżością, w każdym nowym pokoleniu chrześcijan, urzeczywistnia, czyli uobecnia, to znaczy czyni wciąż aktualne słowa i czyny oraz całą zbawczą tajemnicę Chrystusa, uobecnia je w Kościele, sprawia, że są dla nas dostępne i aktualne. Dzisiaj, u stóp Jasnogórskiej Pani, z mocą Bożego Ducha chcecie na nowo odkrywać i pielęgnować to szczególne dziedzictwo, które pozostawił nam św. Jan Paweł II. Będziecie wracać do tego, co było, co zostało powiedziane czy dokonane, odnawiając teraz w swojej świadomości rzeczy przeszłe, ale sprawiając przy tym, że one niejako odżywają w nas na nowo. Odżywa więc i wraca do nas również i to papieskie wołanie wypowiedziane 40 lat temu, na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, w obecności Jasnogórskiego wizerunku. Mówił wówczas: Jest moją ogromną radością, że ten etap mojego pielgrzymowania mogę odbyć wspólnie z Maryją. Że wspólnie z Nią mogę

znaleźć się na tym wielkim szlaku dziejów, którym tylokrotnie wędrowałem: od Gniezna do Krakowa poprzez Jasną Górę, od świętego Wojciecha do świętego Stanisława poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję. Główny szlak naszych duchowych dziejów, na który wchodzą wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają na Zachodzie, jak i ci, co mieszkają na Wschodzie, jak też ci, co mieszkają poza Polską, wśród różnych narodów, na tylu kontynentach.

 

Kochani Jasnogórscy Pielgrzymi,

także Wy kroczycie dzisiaj po tym szlaku naszych duchowych dziejów znajdując zatrzymanie pod czutym spojrzeniem Jasnogórskiej Królowej. Dziękuję za dar Waszego spotkania, Waszej wspólnej modlitwy i świadectwa jedności. Radosnym sercem pozdrawiam wszystkich emigracyjnych duszpasterzy, alumnów Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, członków i miłośników Ruchu Apostolstwa Emigracyjnego oraz wszystkich rodaków, którzy za pośrednictwem mediów łączą się we wspólnej modlitwie. Pamiętam o Was u Grobu św. Wojciecha, w miejsca z którego Św. Jan Paweł II powiedział: Pozdrawiam Polskę, ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat! Zapewniam Was o mojej modlitwie u źródeł chrzcielnych Polski i o Waszą modlitwę proszę.


+Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski